[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Install problemDear all,

 

I have now installed the config/std module and get the following error

 

[Mon Oct 01 21:19:15 2007] [error] [client 84.107.166.138] Error in config file 'ledgersmb.conf' near:
[Mon Oct 01 21:19:15 2007] [error] [client 84.107.166.138]
[Mon Oct 01 21:19:15 2007] [error] [client 84.107.166.138] \t[environment]\r
[Mon Oct 01 21:19:15 2007] [error] [client 84.107.166.138] Compilation failed in require at login.pl line 52.
[Mon Oct 01 21:19:15 2007] [error] [client 84.107.166.138] BEGIN failed--compilation aborted at login.pl line 52.
[Mon Oct 01 21:19:15 2007] [error] [client 84.107.166.138] Premature end of script headers: login.pl

 

Please advice

 

VBR,

 

Chris

 

 

================================================

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en

is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht

onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en

de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

================================================

The information contained in this message may be confidential

and is intended to be exclusively for the addressee. Should you

receive this message unintentionally, please do not use the contents

herein and notify the sender immediately by return e-mail.

 

 


Van: ..hidden.. [mailto:..hidden.. Namens Chris Travers
Verzonden: maandag 1 oktober 2007 18:31
Aan: ..hidden..
Onderwerp: Re: [Ledger-smb-users] Install problem

 

 

On 10/1/07, Chr.C.A. Rutgers <..hidden..> wrote:

 

Does this mean I have to install the config/std module?


Yes.  I wonder why this did not give you problems before from the command line.

Best Wishes,
Chris Travers