[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SF.net SVN: ledger-smb: [272] trunk/localeRevision: 272
     http://svn.sourceforge.net/ledger-smb/?rev=272&view=rev
Author:  tetragon
Date:   2006-10-23 17:47:12 -0700 (Mon, 23 Oct 2006)

Log Message:
-----------
Convert Greek translation to gettext

Added Paths:
-----------
  trunk/locale/mo/el/
  trunk/locale/mo/el/LC_MESSAGES/
  trunk/locale/mo/el/LC_MESSAGES/LedgerSMB.mo
  trunk/locale/po/el.po

Removed Paths:
-------------
  trunk/locale/gr/

Added: trunk/locale/mo/el/LC_MESSAGES/LedgerSMB.mo
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: trunk/locale/mo/el/LC_MESSAGES/LedgerSMB.mo
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
  + application/octet-stream

Copied: trunk/locale/po/el.po (from rev 263, trunk/locale/gr/all)
===================================================================
--- trunk/locale/po/el.po	            (rev 0)
+++ trunk/locale/po/el.po	2006-10-24 00:47:12 UTC (rev 272)
@@ -0,0 +1,2654 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: LedgerSMB 1.1.1\n"
+"Last-Translator: Dimitris Andavoglou <..hidden..>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid "A"
+msgstr ""
+
+msgid "AP"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "AP Aging"
+msgstr "Creditor Aging"
+
+msgid "AP Outstanding"
+msgstr ""
+
+msgid "AP Transaction"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "AP Transactions"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "AR"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "AR Aging"
+msgstr "Debtor Aging"
+
+msgid "AR Outstanding"
+msgstr ""
+
+msgid "AR Transaction"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "AR Transactions"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "AR/AP"
+msgstr ""
+
+msgid "About"
+msgstr ""
+
+msgid "Above"
+msgstr ""
+
+msgid "Access Control"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "Access Denied!"
+msgstr ""
+
+msgid "Account"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ"
+
+msgid "Account Number"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Account Number missing!"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Account Type"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Account Type missing!"
+msgstr "Î ÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Account deleted!"
+msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Account does not exist!"
+msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ"
+
+msgid "Account saved!"
+msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Accounting"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Accounting Menu"
+msgstr "ÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ"
+
+msgid "Accounts"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Accrual"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎ"
+
+msgid "Activate Audit trail"
+msgstr ""
+
+msgid "Active"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏ"
+
+msgid "Add"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Add AP Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "Add AR Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Account"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Add Assembly"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Business"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Cash Transfer Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Customer"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Add Deduction"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Department"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Employee"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Add Exchange Rate"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "Add GIFI"
+msgstr ""
+
+msgid "Add General Ledger Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Group"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Add Job"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Labor/Overhead"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Language"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "Add POS Invoice"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ"
+
+msgid "Add Part"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Pricegroup"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Project"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Add Purchase Order"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Quotation"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏ"
+
+msgid "Add Request for Quotation"
+msgstr ""
+
+msgid "Add SIC"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Sales Invoice"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "Add Sales Order"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Add Service"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Add Timecard"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Transaction"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Add User"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
+
+msgid "Add Vendor"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÎ"
+
+msgid "Add Vendor Invoice"
+msgstr "Add Creditor Invoice"
+
+msgid "Add Warehouse"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Address"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Administration"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Administrator"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÏ"
+
+msgid "After Deduction"
+msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÏÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "All"
+msgstr "ÎÎÎ"
+
+msgid "All Accounts"
+msgstr "ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "All Datasets up to date!"
+msgstr "All Datasets up to date!"
+
+msgid "All Items"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏ"
+
+msgid "Allowances"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+msgid "Amount"
+msgstr "ÎÎÏÏ"
+
+msgid "Amount Due"
+msgstr ""
+
+msgid "Amount missing!"
+msgstr "ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Apr"
+msgstr "ÎÏÏ"
+
+msgid "April"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Are you sure you want to delete Invoice Number"
+msgstr "ÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Are you sure you want to delete Order Number"
+msgstr "ÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Are you sure you want to delete Quotation Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Are you sure you want to delete Timecard for"
+msgstr ""
+
+msgid "Are you sure you want to delete Transaction"
+msgstr "ÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Are you sure you want to remove the marked entries from the queue?"
+msgstr ""
+
+msgid "Assemblies"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Assemblies restocked!"
+msgstr ""
+
+msgid "Assembly"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ"
+
+msgid "Assembly stocked!"
+msgstr ""
+
+msgid "Asset"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Attachment"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Audit Control"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "Audit trail disabled"
+msgstr ""
+
+msgid "Audit trail enabled"
+msgstr ""
+
+msgid "Audit trail removed up to"
+msgstr ""
+
+msgid "Aug"
+msgstr "ÎÏÎ"
+
+msgid "August"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "Average Cost"
+msgstr ""
+
+msgid "Avg Cost"
+msgstr ""
+
+msgid "BIC"
+msgstr ""
+
+msgid "BOM"
+msgstr ""
+
+msgid "Backup"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Backup sent to"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎ.."
+
+msgid "Balance"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Balance Sheet"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Based on"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ"
+
+msgid "Bcc"
+msgstr ""
+
+msgid "Before Deduction"
+msgstr ""
+
+msgid "Beginning Balance"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Below"
+msgstr ""
+
+msgid "Billing Address"
+msgstr ""
+
+msgid "Bin"
+msgstr ""
+
+msgid "Bin List"
+msgstr ""
+
+msgid "Bin Lists"
+msgstr ""
+
+msgid "Books are open"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "Break"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Business"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Business Number"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+msgid "Business deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Business saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "C"
+msgstr ""
+
+msgid "COGS"
+msgstr ""
+
+msgid "COGS account does not exist!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot add timecard for a completed job!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot change timecard for a completed job!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot create Assembly"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot create Labor"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot create Lock!"
+msgstr "Cannot create Lock!"
+
+msgid "Cannot create Part"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot create Service"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot delete Timecard!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot delete account!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot delete customer!"
+msgstr "Cannot delete debtor!"
+
+msgid "Cannot delete default account!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot delete invoice!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Cannot delete item!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot delete order!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ Î ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Cannot delete quotation!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot delete transaction!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ Î ÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Cannot delete vendor!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ Î ÏÎÏÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "Cannot post Payment!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot post Receipt!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Cannot post invoice for a closed period!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot post invoice!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot post payment for a closed period!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot post transaction for a closed period!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot post transaction with a debit and credit entry for the same account!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot post transaction!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot remove files!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Cannot save account!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Cannot save defaults!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot save order!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎ Î ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Cannot save preferences!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot save quotation!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot save timecard for a closed period!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot save timecard!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot set account for more than one of AR, AP or IC"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot set multiple options for"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot set multiple options for Item"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot stock Assembly!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot stock assemblies!"
+msgstr ""
+
+msgid "Cash"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎ"
+
+msgid "Cc"
+msgstr ""
+
+msgid "Change"
+msgstr ""
+
+msgid "Change Admin Password"
+msgstr "Change Admin Password"
+
+msgid "Change Password"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Charge"
+msgstr ""
+
+msgid "Chart of Accounts"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Check"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Check Inventory"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+msgid "Checks"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏ"
+
+msgid "City"
+msgstr "ÎÏÎÎ"
+
+msgid "Cleared"
+msgstr ""
+
+msgid "Click on login name to edit!"
+msgstr "Click on login name to edit!"
+
+msgid "Clocked"
+msgstr ""
+
+msgid "Close Books up to"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "Closed"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Code"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ"
+
+msgid "Code missing!"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Company"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Company Name"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Compare to"
+msgstr ""
+
+msgid "Completed"
+msgstr ""
+
+msgid "Components"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Confirm"
+msgstr ""
+
+msgid "Confirm!"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÏÎ!"
+
+msgid "Connect to"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ"
+
+msgid "Contact"
+msgstr "ÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Continue"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Contra"
+msgstr ""
+
+msgid "Copies"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Copy to COA"
+msgstr ""
+
+msgid "Cost"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "Cost Center"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "Could not save pricelist!"
+msgstr ""
+
+msgid "Could not save!"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ"
+
+msgid "Could not transfer Inventory!"
+msgstr ""
+
+msgid "Country"
+msgstr "ÎÏÏÎ"
+
+msgid "Create Chart of Accounts"
+msgstr "Create Chart of Accounts"
+
+msgid "Create Dataset"
+msgstr "Create Dataset"
+
+msgid "Credit"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎ"
+
+msgid "Credit Limit"
+msgstr "ÎÏÎÎ ÎÎÏÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "Curr"
+msgstr ""
+
+msgid "Currency"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Current"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎ"
+
+msgid "Current Earnings"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Customer"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "Customer History"
+msgstr "ÎÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Customer Number"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Customer deleted!"
+msgstr "Î ÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ!"
+
+msgid "Customer missing!"
+msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎ!"
+
+msgid "Customer not on file!"
+msgstr "Debtor not on file!"
+
+msgid "Customer saved!"
+msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ!"
+
+msgid "Customers"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "DBI not installed!"
+msgstr "DBI ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎ!"
+
+msgid "DOB"
+msgstr ""
+
+msgid "Database"
+msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Database Administration"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Database Driver not checked!"
+msgstr "Database Driver not checked!"
+
+msgid "Database Host"
+msgstr ""
+
+msgid "Database User missing!"
+msgstr "Database User missing!"
+
+msgid "Dataset"
+msgstr ""
+
+msgid "Dataset is newer than version!"
+msgstr ""
+
+msgid "Dataset missing!"
+msgstr "Dataset missing!"
+
+msgid "Dataset updated!"
+msgstr "Dataset updated!"
+
+msgid "Date"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Date Format"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Date Paid"
+msgstr "ÎÎ. ÎÎÎÏÏÎÎÏ"
+
+msgid "Date Received"
+msgstr ""
+
+msgid "Date missing!"
+msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ Î ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Date received missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Date worked"
+msgstr ""
+
+msgid "Day"
+msgstr ""
+
+msgid "Day(s)"
+msgstr ""
+
+msgid "Days"
+msgstr ""
+
+msgid "Debit"
+msgstr "ÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Dec"
+msgstr "ÎÎÎ"
+
+msgid "December"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Decimalplaces"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Decrease"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "Deduct after"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎ"
+
+msgid "Deduction deleted!"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Deduction saved!"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Deductions"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Default Template"
+msgstr ""
+
+msgid "Defaults"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Defaults saved!"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Delete Account"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Delete Dataset"
+msgstr "Delete Dataset"
+
+msgid "Delete Schedule"
+msgstr ""
+
+msgid "Deleting a language will also delete the templates for the language"
+msgstr ""
+
+msgid "Delivery Date"
+msgstr ""
+
+msgid "Department"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Department deleted!"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Department saved!"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Departments"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Deposit"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Description"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Description Translations"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Description missing!"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Detail"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Difference"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Directory"
+msgstr "Directory"
+
+msgid "Discount"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎ"
+
+msgid "Done"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Drawing"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Driver"
+msgstr "Driver"
+
+msgid "Dropdown Limit"
+msgstr ""
+
+msgid "Due Date"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Due Date missing!"
+msgstr "Î ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "E-mail"
+msgstr ""
+
+msgid "E-mail Statement to"
+msgstr ""
+
+msgid "E-mail address missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "E-mail message"
+msgstr ""
+
+msgid "E-mailed"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Edit AP Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit AR Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Account"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Edit Assembly"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "Edit Business"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+msgid "Edit Cash Transfer Transaction"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "Edit Customer"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Edit Deduction"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Department"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Description Translations"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Employee"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Edit GIFI"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit General Ledger Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Group"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Job"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Labor/Overhead"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Language"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "Edit POS Invoice"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Edit Part"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Preferences for"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ"
+
+msgid "Edit Pricegroup"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Project"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Edit Purchase Order"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Quotation"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏ"
+
+msgid "Edit Request for Quotation"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit SIC"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Sales Invoice"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Edit Sales Order"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Service"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Edit Template"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit Timecard"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit User"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
+
+msgid "Edit Vendor"
+msgstr "Edit Creditor"
+
+msgid "Edit Vendor Invoice"
+msgstr "Edit Creditor Invoice"
+
+msgid "Edit Warehouse"
+msgstr ""
+
+msgid "Employee"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Employee Name"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Employee Number"
+msgstr "ÎÏ. ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Employee deleted!"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Employee pays"
+msgstr ""
+
+msgid "Employee saved!"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Employees"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Employer"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏÎÏ"
+
+msgid "Employer pays"
+msgstr ""
+
+msgid "Enddate"
+msgstr ""
+
+msgid "Ends"
+msgstr ""
+
+msgid "Enforce transaction reversal for all dates"
+msgstr ""
+
+msgid "Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies"
+msgstr "ÎÎÎ"
+
+msgid "Equity"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Every"
+msgstr ""
+
+msgid "Excempt age <"
+msgstr ""
+
+msgid "Exch"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Exchange Rate"
+msgstr "ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "Exchange rate for payment missing!"
+msgstr "Î ÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Exchange rate missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Existing Datasets"
+msgstr "Existing Datasets"
+
+msgid "Expense"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Expense account does not exist!"
+msgstr ""
+
+msgid "Expense/Asset"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ/ÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Extended"
+msgstr ""
+
+msgid "FX"
+msgstr ""
+
+msgid "Failed to save order!"
+msgstr ""
+
+msgid "Fax"
+msgstr "ÎÎÎ"
+
+msgid "Feb"
+msgstr "ÎÎÎ"
+
+msgid "February"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "For"
+msgstr ""
+
+msgid "Foreign Exchange Gain"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ "
+
+msgid "Foreign Exchange Loss"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Friday"
+msgstr ""
+
+msgid "From"
+msgstr "ÎÏÏ"
+
+msgid "From Warehouse"
+msgstr ""
+
+msgid "GIFI"
+msgstr ""
+
+msgid "GIFI deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "GIFI missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "GIFI saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "GL"
+msgstr ""
+
+msgid "GL Reference Number"
+msgstr ""
+
+msgid "GL Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "General Ledger"
+msgstr ""
+
+msgid "Generate"
+msgstr ""
+
+msgid "Generate Orders"
+msgstr ""
+
+msgid "Generate Purchase Orders"
+msgstr ""
+
+msgid "Generate Purchase Orders from Sales Order"
+msgstr ""
+
+msgid "Generate Sales Order"
+msgstr ""
+
+msgid "Generate Sales Order from Purchase Orders"
+msgstr ""
+
+msgid "Generate Sales Orders"
+msgstr ""
+
+msgid "Goods & Services"
+msgstr ""
+
+msgid "Group"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Group Items"
+msgstr ""
+
+msgid "Group Translations"
+msgstr ""
+
+msgid "Group deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Group missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Group saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "Groups"
+msgstr ""
+
+msgid "HR"
+msgstr "ÎÎ"
+
+msgid "HTML Templates"
+msgstr ""
+
+msgid "Heading"
+msgstr ""
+
+msgid "History"
+msgstr "ÎÏÏÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Home Phone"
+msgstr "ÎÎÎ. ÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Host"
+msgstr "Host"
+
+msgid "Hostname missing!"
+msgstr "Hostname missing!"
+
+msgid "IBAN"
+msgstr ""
+
+msgid "ID"
+msgstr ""
+
+msgid "Image"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "In-line"
+msgstr ""
+
+msgid "Inactive"
+msgstr ""
+
+msgid "Include Exchange Rate Difference"
+msgstr ""
+
+msgid "Include Payment"
+msgstr ""
+
+msgid "Include in Report"
+msgstr ""
+
+msgid "Include in drop-down menus"
+msgstr ""
+
+msgid "Income"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Income Statement"
+msgstr ""
+
+msgid "Income account does not exist!"
+msgstr ""
+
+msgid "Incorrect Dataset version!"
+msgstr ""
+
+msgid "Increase"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎ"
+
+msgid "Individual Items"
+msgstr ""
+
+msgid "Internal Notes"
+msgstr ""
+
+msgid "Inventory"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Inventory account does not exist!"
+msgstr ""
+
+msgid "Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!"
+msgstr ""
+
+msgid "Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!"
+msgstr ""
+
+msgid "Inventory saved!"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Inventory transferred!"
+msgstr ""
+
+msgid "Invoice"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Invoice Date"
+msgstr "ÎÎ. ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Invoice Date missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Invoice Number"
+msgstr "ÎÏ. ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Invoice Number missing!"
+msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Invoice deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Invoices"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Is this a summary account to record"
+msgstr ""
+
+msgid "Item already on pricelist!"
+msgstr ""
+
+msgid "Item deleted!"
+msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Item not on file!"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Items"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Jan"
+msgstr "ÎÎÎ"
+
+msgid "January"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Job"
+msgstr ""
+
+msgid "Job Name"
+msgstr ""
+
+msgid "Job Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Job Number missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Job deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Job saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "Jobs"
+msgstr ""
+
+msgid "Jul"
+msgstr "ÎÎÏÎ"
+
+msgid "July"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ"
+
+msgid "Jun"
+msgstr "ÎÎÏÎ"
+
+msgid "June"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ"
+
+msgid "LaTeX Templates"
+msgstr ""
+
+msgid "Labor Code"
+msgstr ""
+
+msgid "Labor/Overhead"
+msgstr ""
+
+msgid "Language"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎ"
+
+msgid "Language deleted!"
+msgstr "Î ÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+msgid "Language saved!"
+msgstr "Î ÎÎÏÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Languages"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "Languages not defined!"
+msgstr ""
+
+msgid "Last Cost"
+msgstr ""
+
+msgid "Last Numbers & Default Accounts"
+msgstr ""
+
+msgid "Lead"
+msgstr ""
+
+msgid "Leadtime"
+msgstr ""
+
+msgid "Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection."
+msgstr "Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection."
+
+msgid "Liability"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Licensed to"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÎ"
+
+msgid "Line Total"
+msgstr ""
+
+msgid "Link"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Link Accounts"
+msgstr ""
+
+msgid "List"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "List Accounts"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "List Businesses"
+msgstr ""
+
+msgid "List Departments"
+msgstr ""
+
+msgid "List GIFI"
+msgstr ""
+
+msgid "List Languages"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÏÏÎ"
+
+msgid "List Price"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÏÎ"
+
+msgid "List Projects"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "List SIC"
+msgstr ""
+
+msgid "List Transactions"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "List Warehouses"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ"
+
+msgid "Lock System"
+msgstr "Lock System"
+
+msgid "Lockfile created!"
+msgstr "Lockfile created!"
+
+msgid "Lockfile removed!"
+msgstr "Lockfile removed!"
+
+msgid "Login"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Login name missing!"
+msgstr "Login name missing!"
+
+msgid "Logout"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Make"
+msgstr ""
+
+msgid "Manager"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏ"
+
+msgid "Mar"
+msgstr "ÎÎÏ"
+
+msgid "March"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏ"
+
+msgid "Marked entries printed!"
+msgstr ""
+
+msgid "Markup"
+msgstr ""
+
+msgid "Maximum"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "May"
+msgstr "ÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "May "
+msgstr "ÎÎÏÎÏ"
+
+msgid "Memo"
+msgstr ""
+
+msgid "Menu Width"
+msgstr ""
+
+msgid "Message"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Method"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Microfiche"
+msgstr ""
+
+msgid "Model"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Monday"
+msgstr ""
+
+msgid "Month"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Month(s)"
+msgstr ""
+
+msgid "Months"
+msgstr ""
+
+msgid "Multibyte Encoding"
+msgstr "Multibyte Encoding"
+
+msgid "N/A"
+msgstr ""
+
+msgid "Name"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Name missing!"
+msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ"
+
+msgid "New Templates"
+msgstr "New Templates"
+
+msgid "New Window"
+msgstr ""
+
+msgid "Next"
+msgstr ""
+
+msgid "Next Date"
+msgstr ""
+
+msgid "Next Number"
+msgstr ""
+
+msgid "No"
+msgstr "ÎÏÎ"
+
+msgid "No Database Drivers available!"
+msgstr "No Database Drivers available!"
+
+msgid "No Dataset selected!"
+msgstr "No Dataset selected!"
+
+msgid "No Employees on file!"
+msgstr ""
+
+msgid "No Labor codes on file!"
+msgstr ""
+
+msgid "No email address for"
+msgstr ""
+
+msgid "No open Jobs!"
+msgstr ""
+
+msgid "No open Projects!"
+msgstr ""
+
+msgid "No."
+msgstr ""
+
+msgid "Non-taxable"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Non-taxable Purchases"
+msgstr ""
+
+msgid "Non-taxable Sales"
+msgstr ""
+
+msgid "Non-tracking Items"
+msgstr ""
+
+msgid "Notes"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏ"
+
+msgid "Nothing entered!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Nothing selected!"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Nothing to delete!"
+msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ!"
+
+msgid "Nothing to print!"
+msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎ"
+
+msgid "Nothing to transfer!"
+msgstr ""
+
+msgid "Nov"
+msgstr "ÎÎÎ"
+
+msgid "November"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Number"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ"
+
+msgid "Number Format"
+msgstr ""
+
+msgid "Number missing in Row"
+msgstr ""
+
+msgid "O"
+msgstr "Î"
+
+msgid "OH"
+msgstr ""
+
+msgid "Obsolete"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Oct"
+msgstr "ÎÎÏ"
+
+msgid "October"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "On Hand"
+msgstr ""
+
+msgid "Open"
+msgstr "âÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Oracle Database Administration"
+msgstr "Oracle Database Administration"
+
+msgid "Order"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Order Date"
+msgstr "ÎÎ. ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Order Date missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Order Entry"
+msgstr ""
+
+msgid "Order Number"
+msgstr "ÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Order Number missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Order deleted!"
+msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+msgid "Order generation failed!"
+msgstr ""
+
+msgid "Order saved!"
+msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Orders generated!"
+msgstr ""
+
+msgid "Orphaned"
+msgstr ""
+
+msgid "Out of balance transaction!"
+msgstr ""
+
+msgid "Out of balance!"
+msgstr ""
+
+msgid "Outstanding"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "PDF"
+msgstr ""
+
+msgid "PO Number"
+msgstr ""
+
+msgid "POS"
+msgstr ""
+
+msgid "POS Invoice"
+msgstr ""
+
+msgid "Packing List"
+msgstr ""
+
+msgid "Packing List Date missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Packing List Number missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Packing Lists"
+msgstr ""
+
+msgid "Paid"
+msgstr ""
+
+msgid "Part"
+msgstr ""
+
+msgid "Part Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Partnumber"
+msgstr ""
+
+msgid "Parts"
+msgstr ""
+
+msgid "Password"
+msgstr ""
+
+msgid "Password changed!"
+msgstr "Password changed!"
+
+msgid "Password does not match!"
+msgstr ""
+
+msgid "Passwords do not match!"
+msgstr ""
+
+msgid "Payables"
+msgstr ""
+
+msgid "Payment"
+msgstr ""
+
+msgid "Payment date missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Payment posted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Payments"
+msgstr ""
+
+msgid "Payments posted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Payroll Deduction"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Period"
+msgstr ""
+
+msgid "Pg Database Administration"
+msgstr "Pg Database Administration"
+
+msgid "PgPP Database Administration"
+msgstr "PgPP Database Administration"
+
+msgid "Phone"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎ"
+
+msgid "Pick List"
+msgstr ""
+
+msgid "Pick Lists"
+msgstr ""
+
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+msgid "Port missing!"
+msgstr "Port missing!"
+
+msgid "Pos"
+msgstr ""
+
+msgid "Post"
+msgstr ""
+
+msgid "Post as new"
+msgstr ""
+
+msgid "Posted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Posting"
+msgstr ""
+
+msgid "Posting failed!"
+msgstr ""
+
+msgid "Postscript"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferences"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+msgid "Preferences saved!"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Prepayment"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÎ"
+
+msgid "Price"
+msgstr "ÎÎÎÎ"
+
+msgid "Pricegroup"
+msgstr ""
+
+msgid "Pricegroup deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Pricegroup missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Pricegroup saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "Pricegroups"
+msgstr ""
+
+msgid "Pricelist"
+msgstr ""
+
+msgid "Print"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÎ"
+
+msgid "Print and Post"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎ"
+
+msgid "Print and Post as new"
+msgstr ""
+
+msgid "Print and Save"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "Print and Save as new"
+msgstr ""
+
+msgid "Print and post as new"
+msgstr ""
+
+msgid "Print and save as new"
+msgstr ""
+
+msgid "Printed"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎÎÎÎ"
+
+msgid "Printer"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
+
+msgid "Printing"
+msgstr ""
+
+msgid "Printing ... "
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎÎÏÎÎ..."
+
+msgid "Process Transactions"
+msgstr ""
+
+msgid "Production"
+msgstr ""
+
+msgid "Profit Center"
+msgstr ""
+
+msgid "Project"
+msgstr "ÎÏÎÎ"
+
+msgid "Project Description Translations"
+msgstr ""
+
+msgid "Project Name"
+msgstr ""
+
+msgid "Project Number"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÏ"
+
+msgid "Project Number missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Project Transactions"
+msgstr ""
+
+msgid "Project deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Project not on file!"
+msgstr ""
+
+msgid "Project saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "Project/Job Name"
+msgstr ""
+
+msgid "Project/Job Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Projects"
+msgstr "ÎÏÎÎ"
+
+msgid "Purchase Order"
+msgstr ""
+
+msgid "Purchase Order Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Purchase Orders"
+msgstr ""
+
+msgid "Qty"
+msgstr "ÎÎÏ."
+
+msgid "Quantity exceeds available units to stock!"
+msgstr ""
+
+msgid "Quarter"
+msgstr ""
+
+msgid "Quotation"
+msgstr ""
+
+msgid "Quotation "
+msgstr ""
+
+msgid "Quotation Date"
+msgstr ""
+
+msgid "Quotation Date missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Quotation Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Quotation Number missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Quotation deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Quotations"
+msgstr ""
+
+msgid "R"
+msgstr ""
+
+msgid "RFQ"
+msgstr ""
+
+msgid "RFQ "
+msgstr ""
+
+msgid "RFQ Number"
+msgstr ""
+
+msgid "RFQs"
+msgstr ""
+
+msgid "ROP"
+msgstr ""
+
+msgid "Rate"
+msgstr ""
+
+msgid "Rate missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Recd"
+msgstr ""
+
+msgid "Receipt"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Receipt posted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Receipts"
+msgstr ""
+
+msgid "Receivables"
+msgstr ""
+
+msgid "Receive"
+msgstr ""
+
+msgid "Receive Merchandise"
+msgstr ""
+
+msgid "Reconciliation"
+msgstr ""
+
+msgid "Reconciliation Report"
+msgstr ""
+
+msgid "Record in"
+msgstr ""
+
+msgid "Recurring Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "Recurring Transactions"
+msgstr ""
+
+msgid "Reference"
+msgstr ""
+
+msgid "Remaining"
+msgstr ""
+
+msgid "Remove"
+msgstr ""
+
+msgid "Remove Audit trail up to"
+msgstr ""
+
+msgid "Removed spoolfiles!"
+msgstr ""
+
+msgid "Removing marked entries from queue ..."
+msgstr ""
+
+msgid "Repeat"
+msgstr ""
+
+msgid "Report for"
+msgstr ""
+
+msgid "Reports"
+msgstr ""
+
+msgid "Req"
+msgstr ""
+
+msgid "Request for Quotation"
+msgstr ""
+
+msgid "Request for Quotations"
+msgstr ""
+
+msgid "Required by"
+msgstr ""
+
+msgid "Retained Earnings"
+msgstr ""
+
+msgid "Role"
+msgstr ""
+
+msgid "S"
+msgstr ""
+
+msgid "SIC"
+msgstr ""
+
+msgid "SIC deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "SIC saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "SKU"
+msgstr ""
+
+msgid "SSN"
+msgstr ""
+
+msgid "Sale"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎ"
+
+msgid "Sales"
+msgstr ""
+
+msgid "Sales Invoice"
+msgstr ""
+
+msgid "Sales Invoice "
+msgstr ""
+
+msgid "Sales Invoice."
+msgstr ""
+
+msgid "Sales Invoice/AR Transaction Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Sales Invoices"
+msgstr ""
+
+msgid "Sales Order"
+msgstr ""
+
+msgid "Sales Order Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Sales Orders"
+msgstr ""
+
+msgid "Sales Quotation Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Salesperson"
+msgstr ""
+
+msgid "Saturday"
+msgstr ""
+
+msgid "Save"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+msgid "Save Pricelist"
+msgstr ""
+
+msgid "Save Schedule"
+msgstr ""
+
+msgid "Save as new"
+msgstr ""
+
+msgid "Save to File"
+msgstr ""
+
+msgid "Saving"
+msgstr ""
+
+msgid "Schedule"
+msgstr ""
+
+msgid "Scheduled"
+msgstr ""
+
+msgid "Screen"
+msgstr "ÎÎÏÎÎ"
+
+msgid "Search"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Select"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
+
+msgid "Select Customer"
+msgstr ""
+
+msgid "Select Vendor"
+msgstr ""
+
+msgid "Select a Printer!"
+msgstr ""
+
+msgid "Select a printer!"
+msgstr ""
+
+msgid "Select all"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎ"
+
+msgid "Select from one of the items below"
+msgstr ""
+
+msgid "Select from one of the names below"
+msgstr ""
+
+msgid "Select from one of the projects below"
+msgstr ""
+
+msgid "Select items"
+msgstr ""
+
+msgid "Select payment"
+msgstr ""
+
+msgid "Select postscript or PDF!"
+msgstr ""
+
+msgid "Select txt, postscript or PDF!"
+msgstr ""
+
+msgid "Sell"
+msgstr ""
+
+msgid "Sell Price"
+msgstr ""
+
+msgid "Send by E-Mail"
+msgstr ""
+
+msgid "Sending"
+msgstr ""
+
+msgid "Sep"
+msgstr ""
+
+msgid "September"
+msgstr ""
+
+msgid "Serial No."
+msgstr ""
+
+msgid "Serial Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Service"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+
+msgid "Service Code"
+msgstr ""
+
+msgid "Service/Labor Code"
+msgstr ""
+
+msgid "Services"
+msgstr ""
+
+msgid "Session Timeout"
+msgstr ""
+
+msgid "Session expired!"
+msgstr ""
+
+msgid "Setup Templates"
+msgstr "Setup Templates"
+
+msgid "Ship"
+msgstr ""
+
+msgid "Ship Merchandise"
+msgstr ""
+
+msgid "Ship to"
+msgstr ""
+
+msgid "Ship via"
+msgstr ""
+
+msgid "Shipping"
+msgstr ""
+
+msgid "Shipping Address"
+msgstr ""
+
+msgid "Shipping Date"
+msgstr ""
+
+msgid "Shipping Date missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Shipping Point"
+msgstr ""
+
+msgid "Short"
+msgstr ""
+
+msgid "Signature"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+msgid "Source"
+msgstr "ÎÎÎÎ"
+
+msgid "Spoolfile"
+msgstr ""
+
+msgid "Standard"
+msgstr ""
+
+msgid "Standard Industrial Codes"
+msgstr ""
+
+msgid "Startdate"
+msgstr ""
+
+msgid "State"
+msgstr ""
+
+msgid "State/Province"
+msgstr ""
+
+msgid "Statement"
+msgstr ""
+
+msgid "Statement Balance"
+msgstr ""
+
+msgid "Statement sent to"
+msgstr ""
+
+msgid "Statements sent to printer!"
+msgstr ""
+
+msgid "Stock"
+msgstr ""
+
+msgid "Stock Assembly"
+msgstr ""
+
+msgid "Stocking Date"
+msgstr ""
+
+msgid "Stylesheet"
+msgstr ""
+
+msgid "Sub-contract GIFI"
+msgstr ""
+
+msgid "Subject"
+msgstr ""
+
+msgid "Subtotal"
+msgstr ""
+
+msgid "Summary"
+msgstr ""
+
+msgid "Sunday"
+msgstr ""
+
+msgid "Supervisor"
+msgstr ""
+
+msgid "System"
+msgstr ""
+
+msgid "System Defaults"
+msgstr ""
+
+msgid "Tax"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ"
+
+msgid "Tax Accounts"
+msgstr ""
+
+msgid "Tax Included"
+msgstr ""
+
+msgid "Tax Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Tax Number / SSN"
+msgstr "Î.Î.Î."
+
+msgid "Tax collected"
+msgstr ""
+
+msgid "Tax paid"
+msgstr ""
+
+msgid "Taxable"
+msgstr ""
+
+msgid "Template saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "Templates"
+msgstr "Templates"
+
+msgid "Terms"
+msgstr ""
+
+msgid "Text"
+msgstr ""
+
+msgid "Text Templates"
+msgstr ""
+
+msgid "The following Datasets are not in use and can be deleted"
+msgstr "The following Datasets are not in use and can be deleted"
+
+msgid "The following Datasets need to be updated"
+msgstr "The following Datasets need to be updated"
+
+msgid "This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!"
+msgstr "This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!"
+
+msgid "Thursday"
+msgstr ""
+
+msgid "Till"
+msgstr ""
+
+msgid "Time In"
+msgstr ""
+
+msgid "Time Out"
+msgstr ""
+
+msgid "Timecard"
+msgstr ""
+
+msgid "Timecard deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Timecard saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "Timecards"
+msgstr ""
+
+msgid "Times"
+msgstr ""
+
+msgid "To"
+msgstr ""
+
+msgid "To Warehouse"
+msgstr ""
+
+msgid "To add a user to a group edit a name, change the login name and save. A new user with the same variables will then be saved under the new login name."
+msgstr "To add a user to a group edit a name, change the login name and save. A new user with the same variables will then be saved under the new login name."
+
+msgid "Top Level"
+msgstr ""
+
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
+msgid "Tracking Items"
+msgstr ""
+
+msgid "Trade Discount"
+msgstr ""
+
+msgid "Transaction"
+msgstr ""
+
+msgid "Transaction Date missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Transaction Dates"
+msgstr ""
+
+msgid "Transaction deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Transaction posted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Transaction reversal enforced for all dates"
+msgstr ""
+
+msgid "Transaction reversal enforced up to"
+msgstr ""
+
+msgid "Transactions"
+msgstr ""
+
+msgid "Transfer"
+msgstr ""
+
+msgid "Transfer Inventory"
+msgstr ""
+
+msgid "Transfer from"
+msgstr ""
+
+msgid "Transfer to"
+msgstr ""
+
+msgid "Translation"
+msgstr ""
+
+msgid "Translation deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Translation not on file!"
+msgstr ""
+
+msgid "Translations"
+msgstr ""
+
+msgid "Translations saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "Trial Balance"
+msgstr ""
+
+msgid "Tuesday"
+msgstr ""
+
+msgid "Type of Business"
+msgstr ""
+
+msgid "Unit"
+msgstr ""
+
+msgid "Unit of measure"
+msgstr ""
+
+msgid "Unlock System"
+msgstr "Unlock System"
+
+msgid "Update"
+msgstr ""
+
+msgid "Update Dataset"
+msgstr "Update Dataset"
+
+msgid "Updated"
+msgstr ""
+
+msgid "Upgrading to Version"
+msgstr ""
+
+msgid "Use Templates"
+msgstr "Use Templates"
+
+msgid "User"
+msgstr ""
+
+msgid "User deleted!"
+msgstr "User deleted!"
+
+msgid "User saved!"
+msgstr "User saved!"
+
+msgid "Valid until"
+msgstr ""
+
+msgid "Vendor"
+msgstr "Creditor"
+
+msgid "Vendor History"
+msgstr ""
+
+msgid "Vendor Invoice"
+msgstr "Creditor Invoice"
+
+msgid "Vendor Invoice "
+msgstr ""
+
+msgid "Vendor Invoice."
+msgstr ""
+
+msgid "Vendor Invoice/AP Transaction Number"
+msgstr ""
+
+msgid "Vendor Invoices"
+msgstr ""
+
+msgid "Vendor Number"
+msgstr "Creditor Number"
+
+msgid "Vendor deleted!"
+msgstr "Creditor deleted!"
+
+msgid "Vendor missing!"
+msgstr "Creditor missing!"
+
+msgid "Vendor not on file!"
+msgstr "Creditor not on file!"
+
+msgid "Vendor saved!"
+msgstr "Creditor saved!"
+
+msgid "Vendors"
+msgstr "Creditors"
+
+msgid "Version"
+msgstr ""
+
+msgid "Warehouse"
+msgstr ""
+
+msgid "Warehouse deleted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Warehouse saved!"
+msgstr ""
+
+msgid "Warehouses"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning!"
+msgstr ""
+
+msgid "Wednesday"
+msgstr ""
+
+msgid "Week"
+msgstr ""
+
+msgid "Week(s)"
+msgstr ""
+
+msgid "Weeks"
+msgstr ""
+
+msgid "Weight"
+msgstr ""
+
+msgid "Weight Unit"
+msgstr ""
+
+msgid "What type of item is this?"
+msgstr ""
+
+msgid "Work Order"
+msgstr ""
+
+msgid "Work Orders"
+msgstr ""
+
+msgid "Work Phone"
+msgstr ""
+
+msgid "Year"
+msgstr ""
+
+msgid "Year(s)"
+msgstr ""
+
+msgid "Yearend"
+msgstr ""
+
+msgid "Yearend date missing!"
+msgstr ""
+
+msgid "Yearend posted!"
+msgstr ""
+
+msgid "Yearend posting failed!"
+msgstr ""
+
+msgid "Years"
+msgstr ""
+
+msgid "Yes"
+msgstr ""
+
+msgid "You are logged out"
+msgstr ""
+
+msgid "You are posting an existing transaction!"
+msgstr ""
+
+msgid "You are printing and posting an existing transaction!"
+msgstr ""
+
+msgid "You are printing and saving an existing order"
+msgstr ""
+
+msgid "You are printing and saving an existing quotation"
+msgstr ""
+
+msgid "You are printing and saving an existing transaction!"
+msgstr ""
+
+msgid "You are saving an existing order"
+msgstr ""
+
+msgid "You are saving an existing quotation"
+msgstr ""
+
+msgid "You are saving an existing transaction!"
+msgstr ""
+
+msgid "You did not enter a name!"
+msgstr ""
+
+msgid "You must enter a host and port for local and remote connections!"
+msgstr "You must enter a host and port for local and remote connections!"
+
+msgid "Zip/Postal Code"
+msgstr ""
+
+msgid "account cannot be set to any other type of account"
+msgstr ""
+
+msgid "as at"
+msgstr ""
+
+msgid "days"
+msgstr ""
+
+msgid "does not exist"
+msgstr "does not exist"
+
+msgid "done"
+msgstr ""
+
+msgid "ea"
+msgstr ""
+
+msgid "failed"
+msgstr ""
+
+msgid "for"
+msgstr ""
+
+msgid "for Period"
+msgstr ""
+
+msgid "is already a member!"
+msgstr "is already a member!"
+
+msgid "localhost"
+msgstr ""
+
+msgid "locked!"
+msgstr ""
+
+msgid "partsgroup"
+msgstr ""
+
+msgid "posted!"
+msgstr ""
+
+msgid "sent"
+msgstr ""
+
+msgid "successfully created!"
+msgstr "successfully created!"
+
+msgid "successfully deleted!"
+msgstr "successfully deleted!"
+
+msgid "time(s)"
+msgstr ""
+
+msgid "unexpected error!"
+msgstr ""
+
+msgid "website"
+msgstr "website"
+


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.